Tiểu sử ngắn của Elinor Ostrom Nobel Kinh tế năm 2009

0
182

Elinor Ostrom, sinh ngày 7/8/1933, là một nhà kinh tế chính trị và giáo sư tại ĐH Indiana và ĐH Bang Arizona.

Elinor Ostrom
Ảnh: asunow.asu.edu

Nền tảng giáo dục của Elinor Ostrom là khoa học chính trị. Bà đã học đại học, cao học và tiến sĩ tại ĐH California, Los Angeles.

Những cống hiến của Elinor Ostrom

Elinor Ostrom cũng là một giáo sư nghiên cứu và Giám đốc Sáng lập của trung tâm Nghiên cứu tính đa dạng của thể chế tại ĐH Bang Arizona và bà đã phục vụ như một nhà nghiên cứu dẫn đầu cho Chương trình ủng hộ nghiên cứu công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp bền vững.

Mặc dù kiến thức rộng nhưng giáo sư Ostrom được biết đến nhiều nhất khi là người phụ nữ đầu tiên nhận giải thưởng Nobel Kinh tế.

Xem thêm: Gary Becker và ứng dụng tính duy lý

Nghiên cứu của giáo sư tập trung vào sự thất bại của thị trường trong tài nguyên công cộng và cách xã hội và các tổ chức cộng đồng muốn làm giảm bớt những tác động của bi kịch này như thế nào để quản lý tài nguyên sinh lợi bền vững trong dài hạn.

Bà đã phát triển phương pháp luận của chính mình, được hiểu như khung phân tích và phát triển thể chế (IAD).

Bạn có thể tìm hiểu CV của bà nhiều hơn tại About.