Phân loại quảng cáo theo thông điệp như thế nào

0
154

Quảng cáo là gì?

Theo Robert Leduc: “Quảng cáo là tất cả những phương tiện thông tin và thuyết phục quần chúng mua một món hàng hay một dịch vụ”.

Nói cách khác:

Quảng cáo là những hình thức trình bày gián tiếp và khuyếch trương ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền.

Quảng cáo
Ảnh: presidiacreative.com

Phân loại quảng cáo theo thông điệp gồm:

  1. Quảng cáo thông tin
    Cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin thực tế về sự tồn tại của một sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hoặc về những đặc tính như giá cả, tính năng hay cách dùng của nó. Từ đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm mà họ mua một cách chính xác nhằm tối đa hóa hàm lợi ích của họ.
  2. Quảng cáo thuyết phục
    Thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về một sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu nào đó nhằm kích thích việc bán hàng.
  3. Quảng cáo nhắc nhở
    Một thương hiệu hay sản phẩm đã có một thị phần lớn trên thị trường, khi đó mục tiêu của quảng cáo là nhằm nhắc nhở người tiêu dùng nên mua sản phẩm đó.