Lạm phát cơ bản là gì?

0
229

Lạm phát cơ bản là thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá xu hướng cơ bản hay diễn biến chung của giá tiêu dùng bình quân.
Xem thêm: Siêu lạm phát ở Zimbabwe

Hiểu về lạm phát cơ bản

Lạm phát cơ bản nắm bắt xu hướng dài hạn hoặc phổ biến của giá cả hàng hóa hay dịch vụ bằng cách loại trừ những tác động của những cơn lốc hay biến động nhất thời trong mức giá tiêu dùng bình quân, nói chung gắn với lạm phát chỉ số giá tiêu dùng CPI.

Lạm phát cơ bản là gì