Khái niệm: Thị trường là gì?

0
97

Thị trường là một thuật ngữ phổ biến trong kinh tế học. Trong cuộc sống hàng ngày nó cũng rất quen thuộc với chúng ta.

Khái niệm thị trường

Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán tác động lẫn nhau, để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ trao đổi.

Ở đây, đã là thị trường thì phải có “người mua”, “người bán” và “hàng hóa”. Sự tương tác qua lại trên thị trường sẽ xác định giá cả ở mỗi mức sản lượng.

Phân loại thị trường

Dựa theo vị trí địa lý, thị trường được chia thành: trong nước và quốc tế.

Dựa theo mục đích sử dụng, thị trường được chia thành:

  • Thị trường hàng hóa & dịch vụ
  • Thị trường các yếu tố sản xuất

Quan trọng hơn, dựa vào tính cạnh tranh, thị trường được chia thành 4 loại:

  • Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
  • Thị trường cạnh tranh độc quyền
  • Thị trường độc quyền nhóm
  • Thị trường độc quyền hoàn toàn

Chúng ta sẽ có nhiều chương cho mỗi loại thị trường trên.