Home Tags Tỷ lệ nội địa hóa

Tag: tỷ lệ nội địa hóa

Tỷ lệ nội địa hóa là gì?

Tỷ lệ nội địa hóa là tỷ lệ sử dụng các nguyên vật liệu và phụ tùng công nghiệp sản xuất trong nước so với nhập khẩu. Trong...

XEM NHIỀU NHẤT