Home Tags Tốc độ tăng trưởng

Tag: Tốc độ tăng trưởng

Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) là hệ số xác định mối quan hệ tỷ lệ giữa “Sự thay đổi của quy mô vốn sản xuất” với “Sự...

XEM NHIỀU NHẤT