Home Tags Thuật ngữ lạm phát

Tag: Thuật ngữ lạm phát

Đi tìm định nghĩa đúng cho thuật ngữ lạm phát

Bản thân tiền giấy không có giá trị nội tại mà chỉ mang giá trị danh nghĩa. Do đó, khi có hiện tượng thừa tiền giấy trong...

XEM NHIỀU NHẤT