Home Tags Suy thoái

Tag: Suy thoái

Cách dùng Depression cho ‘Suy thoái’

Recession và Depression đều mang nghĩa "Suy thoái". Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu...

Suy thoái trong kinh tế được hiểu như thế nào

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm "suy thoái", Recession. Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

Cách dùng Depression cho ‘Suy thoái’

Recession và Depression đều mang nghĩa "Suy thoái". Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu...

Định nghĩa “Suy thoái”

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm "suy thoái", Recession. Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

XEM NHIỀU NHẤT