Home Tags Rủi ro đạo đức trong kinh tế

Tag: Rủi ro đạo đức trong kinh tế

Rủi ro đạo đức (Moral Hazard)

Rủi ro đạo đức (Moral Hazard) có nghĩa tương tự như “suy thoái đạo đức”. Định nghĩa rủi ro đạo đức Theo Saga.vn: "Rủi ro đạo đức nảy sinh...

XEM NHIỀU NHẤT