Home Tags Recession

Tag: Recession

Suy thoái trong kinh tế được hiểu như thế nào

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm "suy thoái", Recession. Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

Định nghĩa “Suy thoái”

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm "suy thoái", Recession. Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

XEM NHIỀU NHẤT