Home Tags Phân loại chứng khoán

Tag: Phân loại chứng khoán

Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

Căn cứ vào chủ thể phát hành có thể phân loại chứng khoán thành 3 nhóm lớn: Chứng khoán chính phủ & chính quyền địa phương Là các chứng...

Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn

Căn cứ vào tính chất huy động vốn, có thể phân loại chứng khoán thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và các chứng khoán phái sinh. Chứng...

XEM NHIỀU NHẤT