Home Tags Nhà kinh tế học

Tag: Nhà kinh tế học

Adam Smith – Cha đẻ của lý luận kinh tế thị trường

Đã bao giờ các bạn nghe đến "Bàn tay vô hình" chưa? Hay tác phẩm cổ điển "Sự giàu có của các quốc gia" - đến nay...

Gary Becker và ứng dụng tính duy lý

Gary Becker là một trong số những nhà kinh tế có nhiều sáng tạo nhất trong giai đoạn cuối thế kỷ XX. Cách tiếp cận độc đáo của...

Tiểu sử ngắn của Elinor Ostrom Nobel Kinh tế năm 2009

Elinor Ostrom, sinh ngày 7/8/1933, là một nhà kinh tế chính trị và giáo sư tại ĐH Indiana và ĐH Bang Arizona. Nền tảng giáo dục của Elinor...

XEM NHIỀU NHẤT