Home Tags Nguồn vốn trong sản xuất nông nghiệp

Tag: nguồn vốn trong sản xuất nông nghiệp

5 đặc điểm của vốn trong sản xuất nông nghiệp

Vốn trong sản xuất nông nghiệp là toàn bộ tiền đầu tư, mua hoặc thuê các yếu tố nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp (Theo Kay...

XEM NHIỀU NHẤT