Home Tags Năng lực cạnh tranh quốc gia

Tag: năng lực cạnh tranh quốc gia

Các yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc...

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm rất rộng. Theo TS. Vũ Thành Tự Anh (2009, Bài giảng Fulbright): Năng lực cạnh tranh đo lường khả năng và...

XEM NHIỀU NHẤT