Home Tags Kinh tế lao động

Tag: Kinh tế lao động

Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên luôn có khuynh hướng tăng lên?

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên luôn có khuynh hướng tăng lên, nguyên nhân là do: Nền kinh tế năng động luôn ở trạng thái biến đổi...

XEM NHIỀU NHẤT