Home Tags Depression

Tag: Depression

Cách dùng Depression cho ‘Suy thoái’

Recession và Depression đều mang nghĩa "Suy thoái". Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu...

Cách dùng Depression cho ‘Suy thoái’

Recession và Depression đều mang nghĩa "Suy thoái". Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu...

XEM NHIỀU NHẤT