Home Tags Chỉ số phát triển con người

Tag: Chỉ số phát triển con người

Chỉ số phát triển con người

HDI - Chỉ số phát triển con người dùng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia hoặc lãnh thổ. Với giá...

XEM NHIỀU NHẤT