Home Tags Chỉ số giá tiêu dùng

Tag: Chỉ số giá tiêu dùng

Cách tính tỷ lệ lạm phát bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI

Định nghĩa lạm phát và CPI Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một thời gian dài. Đo...

Tính tỷ lệ lạm phát bằng CPI

Định nghĩa lạm phát và CPI Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một thời gian dài. Đo...

XEM NHIỀU NHẤT