Sinh viên học Kinh tế học, ra trường làm gì

0
39

Sinh viên được đào tạo những gì từ ngành Kinh tế học?

• Có khả năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo.
• Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kinh tế học và các lĩnh vực kinh tế ứng dụng.
• Có khả năng vận dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế.
• Có khả năng phân tích các chính sách kinh tế, dự án kinh tế.

Xem thêm: Kinh tế học là gì

Sinh viên chuyên ngành kinh tế học có thể làm việc ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hoặc làm nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu kinh tế. Bên cạnh đó, cũng có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ địa phương đến trung ương.

Nếu chọn phát triển trong các công ty tư nhân, các tập đoàn kinh tế thì vị trí của bạn sẽ là:

  • Hoạch định chiến lược phát triển ngành.
  • Đảm nhận bộ phận marketing.
  • Tham mưu cho lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, tổ chức lao động.

Ý KIẾN CỦA BẠN

Vui lòng thêm bình luận!
Vui lòng thêm Họ Tên