Bào chế học là gì?

0
358

Nội dung gồm:

bao che hoc la gi

Định nghĩa bào chế học là gì

Bào chế học là môn khoa học chuyên nghiên cứu cơ sở lý luận & kỹ thuật thực hành về pha chế, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bảo quản các dạng thuốc & các chế phẩm bào chế.

Mục tiêu của môn bào chế

  • Nghiên cứu dạng bào chế phù hợp với mỗi dược chất cho việc điều trị bệnh.
  • Nghiên cứu kỹ thuật bào chế các dạng thuốc bảo đảm tính hiệu nghiệm, tính không độc hại và độ ổn định của thuốc.
  • Xây dựng ngành bào chế học Việt Nam khoa học, hiện đại, dựa trên thành tựu y dược học thế giới và vốn dược học cổ truyền dân tộc.

Nội dung nghiên cứu của môn bào chế

Mỗi một dược chất ít khi dùng một mình mà thường kèm theo những chất phụ (tá dược) vì vậy nghiên cứu kỹ thuật điều chế thuốc gồm:

  • Xây dựng công thức: dược chất và tá dược (lượng dược chất, tá dược, tỷ lệ).
  • Xây dựng qui trình bào chế các dạng thuốc: thuốc mỡ, thuốc tiêm, thuốc viên…
  • Nghiên cứu kiểm tra chất lượng các chế phẩm của các dạng thuốc.
  • Nghiên cứu bao bì đóng gói và bảo quản các dạng thuốc.
  • Sử dụng và đổi mới trang thiết bị phục vụ chế biến, bào chế…

Vị trí của môn bào chế

Bào chế là môn học kỹ thuật, ứng dụng thành tựu của nhiều môn học cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ của ngành.

Toán tối ưu được ứng dụng để thiết kế công thức và quy trình kỹ thuật cho dạng bào chế.

Vật lí, hóa học được vận dụng để đánh giá tiêu chuẩn nguyên liệu và chế phẩm bào chế, để nghiên cứu độ ổn định xác định tuổi thọ của thuốc, để đánh giá sinh khả dụng của thuốc, để lựa chọn điều kiện bao gói, bảo quản…

Dược liệu, dược học cổ truyền được vận dụng trong việc chế biến, đánh giá chất lượng các phế phẩm bào chế đi từ nguyên liệu là dược liệu.

Sinh lí – giải phẫu, dược động học được vận dụng trong nghiên cứu thiết kế dạng thuốc và các giai đoạn sinh dược học của dạng thuốc (lựa chọn đường dùng và vấn đề giải phóng, hòa tan và hấp thu dược chất từ dạng bào chế).

Dược lực, dược lâm sàng ứng dụng để phối hợp dược chất trong dạng bào chế, để hướng dẫn sử dụng chế phẩm bào chế…

Các quy chế, chế độ về hoạt động chuyên môn nghề nghiệp được vận dụng trong thiết kế, xin phép sản xuất và lưu hành chế phẩm bào chế.

Ý KIẾN CỦA BẠN

Vui lòng thêm bình luận!
Vui lòng thêm Họ Tên