Khái niệm tỷ giá hối đoái

0
36
Tỷ giá hối đoái là gì

Theo PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn (2009, Thanh toán quốc tế, nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM) thì:

  • Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ nước này sang đơn vị tiền tệ nước khác.
  • Tỷ giá hối đoái là quan hệ tỷ lệ so sánh giữa đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác trên cơ sở hàm lượng vàng hoặc sức mua của các đồng tiền đó.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng bao nhiêu đơn vị tiền tệ nước khác.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả mua bán của một đồng tiền trong quan hệ so sánh với các đồng tiền khác.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả để mua bán trao đổi ngoại tệ.

Ý KIẾN CỦA BẠN

Vui lòng thêm bình luận!
Vui lòng thêm Họ Tên