Định nghĩa “Suy thoái”

0
237

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm “suy thoái”, Recession.

Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression