Suy thoái trong kinh tế được hiểu như thế nào

0
138

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm “suy thoái”, Recession.

Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression