Chu kỳ kinh doanh là gì?

0
317

Theo Paul Anthony Samuelson, William Dawbney Nordhaus (1948), Kinh tế học, bản dịch tiếng Việt, nhà xuất bản Tài Chính, tái bản lần 1 (2007):

Chu kỳ kinh doanh là một sự dao động của tổng sản lượng quốc dân, của thu nhập và việc làm, thường kéo dài trong một giai đoạn từ 2 đến 10 năm, được đánh dấu bằng một sự mở rộng hay thu hẹp trên quy mô lớn trong hầu hết các khu vực của nền kinh tế.

chu kỳ kinh doanh
Minh họa cho chu kỳ kinh doanh: Đầu tiên, giai đoạn Suy thoái bắt đầu từ Đỉnh thu hẹp về Đáy; sau đó, giai đoạn Mở rộng đi từ Đáy mở rộng đến Đỉnh; cứ tiếp như vậy, nhưng nhớ rằng hình thái của các chu kỳ kinh doanh không phải khi nào cũng giống nhau

Dấu hiệu nhận biết chu kỳ kinh doanh

Hai ông nói rằng hình thái của các chu kỳ kinh doanh không theo quy luật. Tuy nhiên, có thể nhận biết giai đoạn suy thoái khi GDP giảm trong 2 quý liên tiếp. Lúc này:

  • Chi tiêu dùng giảm hẳn rõ rệt, tồn kho của doanh nghiệp tăng lên nhanh.
  • Các doanh nghiệp ngưng hoặc cắt sự đầu tư vào máy móc, nhà xưởng.
  • Cầu lao động giảm mạnh nên thất nghiệp gia tăng.
  • Lạm phát giảm.
  • Cầu tín dụng giảm kéo theo lãi suất giảm.

Còn giai đoạn mở rộng thì ngược lại.

Nguyên nhân tạo ra chu kỳ kinh doanh

Nguyên nhân gây ra chu kỳ kinh doanh vẫn còn được tranh cãi giữa các nhà kinh tế học, theo hai nhóm nội sinh và ngoại sinh. Các lý thuyết nội sinh giải thích chính các yếu tố của hệ thống kinh tế có tính chu kỳ, trong khi đó, các lý thuyết ngoại sinh cho rằng chiến tranh, cách mạng, bầu cử, phát kiến khoa học hay việc tăng giá xăng dầu hoặc tìm thấy mỏ vàng, vùng đất mới… mới là nguyên nhân chính, tạo nên chu kỳ kinh doanh.