Bắt đầu học kinh tế vĩ mô từ đâu?

0
175

Nếu bạn là một sinh viên bắt đầu tìm hiểu về kinh tế vĩ mô hay đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, bạn có thể bắt đầu với các chương sau:

  • Chương 1: Tổng cung và Tổng cầu
  • Chương 2: Sản lượng quốc gia GDP
  • Chương 3: Tiền và Ngân hàng
  • Chương 4: Chính sách tiền tệ
  • Chương 5: Chính sách tài khóa
  • Chương 6: Hỗn hợp 2 chính sách (Mô hình IS-LM)
  • Chương 7: Lạm phát và Thất nghiệp

bat-dau-hoc-kinh-te-vi-mo