Bài giảng Marketing căn bản

0
206

Bài giảng Marketing căn bản gồm 3 file khác nhau được download miễn phí. Tài liệu dành cho học viên bắt đầu làm quen môn học Marketing hoặc học viên đang học marketing cần hệ thống chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa.

Bài giảng Marketing căn bản miễn phí

Bài giảng Marketing căn bản miễn phí

Nội dung bài giảng Marketing căn bản:

 • Khái quát về marketing
 • Môi trường marketing
 • Hành vi tiêu dùng
 • Nghiên cứu marketing
 • Phân khúc thị trường & xác định thị trường mục tiêu
 • Chiến lược marketing mix
  • Chiến lược sản phẩm
  • Chiến lược giá
  • Chiến lược phân phối
  • Chiến lược truyền thông marketing phức hợp

Giáo trình môn học: Marketing căn bản (Quách Thị Bữu Châu, Định Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn Văn Trưng, NXB Thống Kê). Tài liệu tham khảo: Nguyên Lý Tiếp Thị (Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, NXB Đại Học Quốc Gia)

Marketing căn bản là môn học cơ bản trong chuyên ngành quản trị cho sinh viên khối kinh tế.

Môn học này là cơ sở nền tảng nhằm cung cấp thông tin về thị trường & các giải pháp chiến lược tiếp thị cho sinh viên chuyên ngành quản trị của khối ngành kinh tế.

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên tiếp cận các môn học chuyên sâu sau này như quản trị marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng, quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ, marketing dịch vụ, marketing công nghiệp, quản trị thương hiệu, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh và nghiên cứu thị trường.

Download miễn phí bài giảng Marketing căn bản:
PowerpointWordPdf