Bài giảng Luật Kinh tế

0
195

Bài giảng Luật Kinh tế của Ths Nguyễn Ngọc Duy Mỹ gồm 9 chương sẽ giúp bạn ôn tập môn học Luật Kinh tế nhanh chóng.

Bài giảng Luật Kinh tế

Tải bài giảng Luật Kinh tế miễn phí

Nội dung gồm:

Chương 1: Giới thiệu về luật kinh tế.
Môn học sẽ tập trung vào Pháp luật về doanh nghiệp và hợp tác xã, Pháp luật về hợp đồng trong thương mại, Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.
Chương 2: Pháp luật về đầu tư.
Chương 3: Pháp luật về công ty.
Chương 4: Pháp luật về công ty nhà nước (bạn đọc tự nghiên cứu phần này).
Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.
Chương 6: Pháp luật về hợp tác xã.
Chương 7: Pháp luật về phá sản.
Chương 8: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại.
Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại.

Download miễn phí bài giảng Luật Kinh tế:
LINK DOWNLOAD